Print deze paginaNu ook op hyves!

Beveiliger II & III Documenten

BM-Services heeft een aantal documenten beschikbaar gesteld ten behoeve van haar (toekomstige) deelnemers.
Deze documenten worden naar aanleiding van de inspectie vanuit het ministerie op sommige punten nog aangepast.

Zodra er nieuwe versies beschikbaar zijn, zullen deze geplaatst worden op de website.
Indien u vragen heeft over de juiste versie of over de inhoud van de documenten dan kunt u contact opnemen met de manager onderwijs van BM-Services, de heer W. van Leeuwen, via leeuwen@bm-services.nl

Documenten