Print deze paginaNu ook op hyves!

NTCB Cargo Trainingen | Luchtvracht

NTCB biedt cargo | luchtvracht opleidingen en trainingen aan om te voldoen aan de eisen om opgenomen te worden als o.a. Bekende Afzender in de EU Cargo Database en/of partner te zijn in de keten van de luchtvracht.

NTCB biedt u de volgende opleidingen en diensten aan om te voldoen aan de eisen om opgenomen te worden als Bekende Afzender in de EU Cargo Database

• Basisopleiding LBA | Luchtvracht Beveiligingsadviseur (BAL | Beveiligingsadviseur Luchtvracht)
• Herhaling LBA | Luchtvracht Beveiligingsadviseur (BAL | Beveiligingsadviseur Luchtvracht)

• Training MLV | Medewerker Luchtvracht
• Herhaling MLV | Medewerker Luchtvracht (e-learning of klassikaal)

• Basisopleiding CLV | Controleur Luchtvracht
• Herhaling  CLV | Controleur Luchtvracht

• Basisopleiding Apparatuur X-ray  CLV | Controleur Luchtvracht
• Herhaling  Apparatuur X-ray CLV | Controleur Luchtvracht

Ook bieden wij de mogelijkheid om als externe BAL uw organisatie te ondersteunen. 

Doelgroepen
Belangrijkste selectie van doelgroepen binnen uw organisatie die minimaal in het bezit moeten zijn van het diploma medewerker luchtvracht:
• Export en Import medewerkers - m.n. documenten aan/opmaak, zoals de Airway Bill of CMR.
• Loodspersoneel.
• De beveiliging, die brand- en sluitronden loopt in luchtvracht ruimten.
• De receptionisten, die bezoekers ontvangen.
• Planners.
• Ver/ompakkers.
• Directieleden en management.
• QHSE.
• Sales Managers.
• Vaste vervoerders, waarvan de chauffeurs getraind moeten zijn.

Voorwaarden
Om deel te mogen nemen aan een beveiligingsopleiding, dienen deelnemers, die in aanraking komen met identificeerbare luchtvracht, in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor Natuurlijke Personen. of een VGB Burgerluchtvaart.

Erkenning
De opleiding is volledig goedgekeurd door de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en veiligheid onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie conform de eindtermen van het Nationaal Trainingsprogramma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.

De opleidingen worden periodiek onderworpen aan audits van de Koninklijke Marechaussee.

Vanaf 29 april 2013 dienen alle Bekende Afzenders en Luchtvrachtagenten geregistreerd te staan in de EU Cargo Database die aangevraagd kan worden volgens het protocol via www.kmarcargoregister.nl

Indien u als Bekende Afzender en Luchtvrachtagent bent opgenomen in de EU Cargo Database betekent dit dat alle EU landen u erkennen als veilige schakel in de luchtvrachtketen. Voor afzenders en agenten die luchtvracht aanbieden en niet opgenomen zijn in de EU Cargo Database betekent dit dat rekening gehouden moet worden met de volgende consequenties:

Luchtvrachtzendingen moeten worden onderworpen aan een beveiligingsonderzoek

De documenten die uw luchtvrachtzending begeleiden worden aan een controle onderworpen

U krijgt te maken met extra kosten die betrekking hebben op et uitvoeren van een beveiligingsonderzoek en u dient rekening te houden met vertraging in het logistieke 
proces.