Print deze paginaNu ook op hyves!

NTCB

Opleidingen bij het Nationaal Trainingscentrum Burgerluchtvaart - NTCB -
Onze opleidingen vinden plaats in een professionele contextrijke leeromgeving en worden gegeven door eigen gecertificeerde docenten en voldoen uiteraard aan alle eisen.

Onze trainingen op het gebied van de burgerluchtvaart en luchtvacht zijn conform de eisen vanuit de EU (EC 2015/1998, EC 300/2008, 272/2009) en het Nationaal Trainingsprogramma Beveiliging Burgerluchtvaart (NTBB)

Wij verzorgen opleidingen op het gebied van Transport & Aviation Security conform de meest actuele eisen uit het NTTB en de EU. Voor bijna elke opleiding kunt u bij ons terecht.  Daarnaast zijn wij de specialist op het gebied van Pre-employment. Dit is wat ons uniek maakt. 

Het NTCB heeft een Crebo gecertificeerde MBO Beveiliger II opleiding in BBL vorm. Daarnaast is het NTCB als onderdeel van BM Services door het Ministerie van Justitie (Koninklijke Marechaussee, NCTV) en de luchthaven Schiphol gecertificeerd voor specifieke vakinhoudelijke Aviation Security opleidingen.

X-Ray opleidingen:

Voor zowel CBS (handbagage), HBS (check in bagage), Cargo (luchtvracht), Mail (postkamers), Detentie DJI hebben wij maatwerk x-ray trainingen en refreshments. Duizenden mensen maken jaarlijks gebruik van ons x-ray trainingsplatform.

NCTV: 
Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het geven van opleidingen op het gebied van Luchtvrachtbeveiliging, vallen onder controle van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Wij beschikken over de toestemming van deze instantie om dit soort cursussen te geven. Het NCTV heeft de toezichtstaak gedelegeerd aan de Koninklijke Marechaussee District Schiphol, afdeling Handhaving & Toezicht. Deze afdeling stelt en toetst eisen die aan de opleidingen verbonden zijn. 

Cursusmateriaal, docenten en instituut worden frequent getoetst, waarbij bepaald wordt in hoeverre aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Uw opleidingscertificaat is dan ook officieel erkend!

ACN:

Wij zijn lid van Air Cargo Netherlands. Voor onze klanten betekent dit dat wij op de hoogte worden gehouden van wijzigingen in regelgeving, direct toegang hebben tot het netwerk van bedrijven in de lucthvaartsector op Schiphol en participeren in projecten.

Zodoende zijn onze luchtvracht trainingen altijd up to date.  

Het Nationaal Trainingscentrum Burgerluchthvaart - NTCB - is offcieel X-ray SSTC in Nederland.  Wat staat voor Security Screener Training Center. Door internationale samenwerking en uniek dealership in de gehele BENELUX, ontvangt u maatwerk voor alle luchthaven trainingen en x-ray trainingen op het gebied van Handbagage, Ruimbagage, Cargo, Post/mail en Detentie. Geschikt voor alle disciplines waarin x-ray apparatuur gebruikt wordt en gecertificeerd conform EU regelgeving. Van basis training tot refreshments.


Soorten Opleidingen & Trainingen

Naast onderstaande en andere maatwerk trainingen brengen wij graag een offerte uit of geven wij meer informatie over navolgende trainingen en opleidingen:

 • Beveiliger II (BII)
 • Bedrijfshulpverlener (BHV) , EHBO
 • CPH Controleur Passagier & Handbagage (CPH)
 • CPV Controleur Personeel & Voertuigen (CPV)
 • Cargo X-ray Screener (eindterm C6 uit het NTBB)
 • ABT: Appearance and Behaviour Training
 • Surveillant Beschermd gebied (SRA)
 • Surveillant Ruimbagage (SRA)
 • Security Self Defense (weerbaarheidstraining)
 • Operationeel (security)Managers training voor hoger operationeel management (SSO, SOM, ASM, AOO, DM)
 • Security Assistant training
 • Ongewenste omgangsvormen bij medewerkers o.a. voor scholen en callcenter
 • Security Awareness trainingen
 • Havenbeveiliger (ISPS Code), in ontwikkeling
 • X-Ray trainingen (Conform EC 185/2010, EC 300/2008, 272/2009) 
 • Refreshment X-ray trainingen
 • Trainingskoffer

Voor meer informatie omtrent opleidingen van het NTCB kunt u onze productkaarten aanvragen