Print deze paginaNu ook op hyves!

Werken met het Nationaal Trainingscentrum Burgerluchtvaart

Op maat
Als opdrachtgever denkt u, in deze tijd waarin zorgvuldigheid en veiligheid een steeds centralere rol krijgt binnen onze maatschappij, goed na voordat u een keuze maakt. U kunt en moet hoge eisen stellen aan de mogelijke kandidaten in een selectieproces of in een opleiding.  Het NTCB begijpt dit en denkt met u mee en adviseert indien. Wij bieden ondersteuning waar nodig. Door onze jarenlange ervaring staan wij bekend bij onze klanten als daadkrachtig en flexibel.

Het NTCB durft ook nee te zeggen als we vinden dat dit nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er diensten gevraagd worden die we niet waar kunnen maken of waar het NTCB niet achter staat van kwaliteitsoogpunt. Graag willen wij concreet horen wat er van ons verwacht wordt en toetsen we de opdracht aan onze interne kwaliteitscheck. Want als we iets doen, doen we het goed.

Certificeringen
Het NTCB stelt hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. Deze scoringsdrang naar 100% perfectie binnen het mogelijke ziet men ook terug in onze eigen bedrijfsschool, de certificeringen en erkenningen. 

Het NTCB heeft om deze kwaliteit te waarborgen, diverse certificeringen voor verschillende diensten vanuit o.a. de volgende instanties:

  • Ministerie van Justitie               
  • Koninklijke Marechaussee
  • Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid               
  • Amsterdam Aiport Schiphol, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap               
  • Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
  • CRKBO
  • SBB


NCTV:
Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het geven van opleidingen op het gebied van Luchtvrachtbeveiliging, vallen onder toezicht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Wij beschikken over de toestemming van deze instantie om dit soort cursussen te geven.
Cursusmateriaal, docenten en instituut worden frequent getoetst, waarbij bepaald wordt in hoeverre aan de gestelde eisen wordt voldaan.
Uw opleidingscertificaat is dan ook officieel erkend!

ACN:

Wij zijn lid van Air Cargo Netherlands. Voor onze klanten betekent dit dat wij op de hoogte worden gehouden van wijzigingen in regelgeving, direct toegang hebben tot het netwerk van bedrijven in de lucthvaartsector op Schiphol en participeren in projecten.

Ook samenwerken met het NTCB: